Özellik Adı Kısa Açıklama
ADRES - ADDRESS Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
ALANSAY - AREAS Bir başvurudaki alan sayısını verir
ELEMAN - CHOOSE Değerler listesinden bir değer seçer
SÜTUN - COLUMN Bir başvurunun sütun sayısını verir
SÜTUNSAY - COLUMNS Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
FORMÜLMETNİ - FORMULATEXT Formül çubuğunda görüntüleneni verir
ÖZETVERİAL - GETPIVOTDATA Bir Özet Tabloda saklanan verileri verir
YATAYARA - HLOOKUP Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
KÖPRÜ - HYPERLINK Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internette depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
İNDİS - INDEX Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI - INDIRECT Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
ARA - LOOKUP Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
KAÇINCI - MATCH Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
KAYDIR - OFFSET Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
SATIR - ROW Bir başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY - ROWS Bir başvurudaki satırların sayısını verir
GZV - RTD COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir
DEVRİK_DÖNÜŞÜM - TRANSPOSE Dikey bir hücre aralığını yatay, yatay bir hücre aralığını ise dikey verir.
DÜŞEYARA - VLOOKUP Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
Bu kategoriye henüz özellik eklenmemiştir.