Excel Satır Seçme Kodu

Excel Satır Seçme Kodu isimli makro örneğimiz, Excel sayfası üzerinde istediğiniz satırların kolay bir şekilde komut ile seçilmesini sağlar.

XD Destek İste
Sub Satir_Sec()
    Range("1:1,3:3,5:5,9:9,11:11").Select
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
TextBox Nesnesine Harf Girilmesini Engelleme
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
UserForm Kapatma Kodu
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
Bir Hücreye Çift Tıklayınca UserForm Açılsın
Çalışma Kitabının Kaç Kez Açıldığını Öğrenme
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Tekrar Eden Verileri Farklı Sütunda Yazma
Excel Alarm Kurma
Aç Penceresini Açan Makro
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Bir sayfadaki Veriyi Diğer Sayfaya Aktarma
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Excel Makroları ile Form Çağırma
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
Bir Değeri Renklendirme
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Seri Numaralarını Ekleme
Bilgisayar Bilgilerini Özetleme
Excel Seçenekleri Penceresini Açma
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Seçili Hücrelerdeki Harfleri Büyük Harfe Değiştirme
Formu Kapatma Makro Kodu
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Excel Makroları ile Klasör Arama
Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Metni Tersten Yazdırma
Program Başlangıcı Kodları
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel hücresine alt alta olacak şekilde veri yazdırmak isterseniz, bunun en kolay yöntemi Alt + Enter tuşların birlikte kullanmaktır.

Böylece bir hücrede kolayca alt alta veri yazabilirsiniz.

Alt + Enter
Yükleniyor...