Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma

Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma isimli kodu kullanarak, klasörlerinizde yer alan dosyaların adetlerini bir MsgBox nesnesinde görüntülersiniz.

XD Destek İste
Sub Dosya_Sayisi()
Dim ds, dc, f, s
Set ds = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = ds.GetFolder("C:\SXS")
Set dc = f.Files
    s = dc.Count
    MsgBox s
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

"C:\SXD" satırını, dosyalarınızı saymak istediğiniz klasör hangisi ise o yol olacak şekilde revize ediniz.

#Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Bir Değeri Renklendirme
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Sütun Genişliğini Ayarla
Son Sütun Numarasını Bulma
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Makro ile Hızlı Doldurma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Formu Kapatma Makro Kodu
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Hesap Makinesini Açma
Dizileri Döngüye Eklemek
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Excel Satır Silme Kodu
Son Satır Numarasını Bulma
Program Başlangıcı Kodları
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Excel Makroları ile Dosya Silme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Top 10 Değeri Renklendirme
Transparan UserForm Oluşturmak
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir UserForm üzerinde, sadece sonundaki numarası değişen nesneleriniz varsa, bu nesneleriniz için hızlı bir şekilde silme, gizleme, gösterme gibi işlemler yapmak istiyorsanız, Control kodunu kullanabilirsiniz.

Örneğin: UserForm üzerinde 50 TextBox nesnesi var ve siz tek bir seferde bu TextBox nesnelerini gizlemek istiyorsunuz. Bunun en kısa yöntemi için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

For i = 1 To 50
Controls("TextBox" & i).Visible = False
Next int1

Faydalı olması temennisiyle
Yükleniyor...