Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi

Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi isimli kodu kullanarak, aktif sayfanın A sütununa tüm sayfa isimlerini otomatik olarak yazdırabilirsiniz.

XD Destek İste
Sub Sayfalari_Listele()

Dim Syf As Worksheet
For Each Syf In ThisWorkbook.Worksheets
    ActiveSheet.Range("A" & ActiveSheet.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Syf.Name
Next Syf

End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodumuzda Aktif sayfanın A sütunun en son dolu hücresinin bir alt hücresine otomatik yazdırma sağlanmıştır. Bu alanı kendinize göre revize edebilirsiniz.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Dar Kenar Boşluğu Yazdırma
Excel Hücrelerini Çözme
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Sayıyı Çift ya da Çiftin Katı Yapma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Excel Makroları ile Klasör Silme
Excel Makroları ile Form Çağırma
Top 10 Değeri Renklendirme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Aç Penceresini Açan Makro
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Çift Satırlı Msgbox Örneği
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Seçimi Yazdırma
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Metinden Konuşma Oluşturma
Tek Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Google Üzerinde Arama Yapma
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Seri Numaralarını Ekleme
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir hücrenin tüm biçimlerini en hızlı bir şekilde başka bir hücreye uygulamanın en kısa yolu, Excel'in Biçim Boyama iconunu kullanmaktır.
Başka hücreye biçimlendimek istediğiniz ana hücreniz seçiliyken;
Excel Şerit Menü  -> Giriş -> Biçim Boyacısı simgesine tıklamanız ve sonra da biçimlendirmek istediğiniz yeni hücreye tıklamanız yeterli olacaktır.

Biçim boyacısı
Yükleniyor...