Excel Hücresini Seçme Makrosu

Excel Hücresini Seçme Makrosu isimli kod, Excel VBA yöntemi ile farklı farklı şekillerde hücre seçme örnek kodları içermektedir.

XD Destek İste
Sub Hucre_Secme()
    'Tek bir hücre seçer.
    Range("B2").Select
    Cells(2, 1).Select
    [B2].Select
    'Tüm hücreleri seçer.
    Cells.Select
    'Boş hücreleri seçer.
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
    'Aktif hücrenin bulunduğu sütunun tamamını seçer.
    ActiveCell.EntireColumn.Select
    'Seçili hücrelerin bulundukları sütunları tamamen seçer.
    Selection.EntireColumn.Select
    'Aktif hücrenin bulunduğu satırı tamamını seçer.
    ActiveCell.EntireRow.Select
    'Seçili hücrelerin bulundukları satırları tamamen seçer.
    Selection.EntireRow.Select
    'Bir önceki işlem yapılan hücreyi seçer.
    Selection.SpecialCells(xlLastCell).Select
    'Aktif hücrenin bir altıdaki hücreyi seçer.
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    'Aktif hücrenin bir üstündeki hücreyi seçer.
    ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
    'Aktif hücrenin bir sağındaki hücreyi seçer.
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    'Aktif hücrenin bir solundaki hücreyi seçer.
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select
    'Aktif hücrenin sağındaki 5. hücreyi seçer.
    ActiveCell.Offset(0, 5).Select
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Her bir kodun işlevi hemen altlarına yazılmıştır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Kapanış Mesajı Ekleme
Cümle Durumuna Dönüştürme
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Birden Çok Sütun Ekleme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Makro ile Biçimleri Temizleme
Aç Penceresini Açan Makro
Ondalık Sayıları Tam Sayıya Çevirme
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Hücredeki Değere Göre İşlem Yapma
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
UserForm Kapatma Kodu
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Son Sütun Numarasını Bulma
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
56 Renk Kodunu Sıralama
Grafik Türünü Değiştirme
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Açıklama İçeren Tüm Hücreleri Vurgulama
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Excel Satır Silme Kodu
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Bir Değeri Renklendirme
Küp Kökünü Hesaplama
Excel Hücrelerini Çözme
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Kare Kökünü Hesaplama
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir veri aralığınızdaki Yinelenen Değerleri vurgulamak isterseniz;
  1. Excel Şerif Menü Giriş sekmesine tıklama
  2. Koşullu Biçimlendirme simgesine tıklama
  3. Açılan listeden -> Hücre vurgulama kuralları -> Yinelenen Değerler seçmeniz yeterli olacaktır.

Yinelenen değerleri vurgulama
Yükleniyor...