Excel Crackleme İşlemi Makrosu

26 Aralık 2020 27 Aralık 2020 292

Excel Crackleme İşlemi Makrosu isimli kodu kullanarak Excel'de Crack işleminin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Sub Passwortknacken()
    xlCrack
End Sub
Private Function xlCrack()
   Dim wkb As Workbook
   Dim wks As Worksheet
   Dim txt As String
   Application.ScreenUpdating = False
   Set wkb = ActiveWorkbook
   Set wks = ActiveWorkbook.ActiveSheet
   txt = Application.Version
   If Left(txt, 1) <> 8 And Left(txt, 1) <> 9 Then
      Beep
      MsgBox "Das AddIn ist nur unter XL8 und XL9 lauffähig!"
      Exit Function
   End If
   Call wkbEncode(wkb)
   For Each wks In Worksheets
      If wks.ProtectContents Then Call wksEncode(wks)
   Next wks
   MsgBox prompt:="Der Job wurde nach langer, harter Arbeit erledigt!", _
      Title:="Fertig"
   Application.ScreenUpdating = True
End Function
Private Function wksEncode(wks As Worksheet)
   On Error Resume Next
   With wks
      .Protect vbNullString, , , , True
      .Range("IV65536").Copy .Range("IV65536")
      .Unprotect vbNullString
   End With
End Function
Private Function wkbEncode(wkb As Workbook)
   On Error Resume Next
   With wkb
      .Protect vbNullString, True, True
      .Unprotect vbNullString
   End With
End Function

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kod örnek amaçlıdır. F8 ile adım adım içeriklerini inceleyebilirsiniz.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Makro Etkinletirilmezse Sayfalar Gizlenir
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Bir Hücreye Çift Tıklayınca UserForm Açılsın
Bilgisayardaki Sürücü Sayısını Bulma
Program Başlangıcı Kodları
Metin Sarmayı Kaldırma
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
C Klasörüne Sanal Dizin Oluşturma
Bağlantılı Resim Ekleme
Bir Dizindeki Son Dosyanın Adını Bulma
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
Metni Tersten Yazdırma
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Sayfada Alan Seçme ve Listeleme
Çalışma Sayfasının Ekran Görünümünü Büyütme
Transparan UserForm Oluşturmak
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme
Excel Alarm Kurma
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
Makrolar ile Klasör Silme
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Aktif Hücreye Günün Tarihini Yazma
Dizileri Döngüye Eklemek
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Sürücü Seri Numarasını Gösterme
Özel Sayfaları Yazdırma
Şarta Göre Satır Açma ve Renklendirme
Tam Dizin İsmini Bulma
Bilgisayardaki Sürücü İsimlerini Listeleme
Kapanış Mesajı Ekleme
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Aç Penceresini Açan Makro
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro

Daha önce yorum yapılmamış!

#DEĞER! (#VALUE!) Hatası

Bir formülde hücrelere başvuru yapan matematik işlemlerde büyük ihtimal ile metin kullanmışsanız bu tür bir hata alabiliyorsunuz.

Bu hata ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli olacaktır.

Backlink Reklam Bu alanda 50 karakterlik açıklama ile web sitenize ait Backlink Reklam yayınlayabilirsiniz.

Yükleniyor...