Excel Dosya Arama Yapma Makrosu

Excel Dosya Arama Yapma Makrosu isimli bu kodu kullanarak, Excel'de VBA ile arama yapma yöntemini öğrenebilirsiniz.

XD Destek İste
Private Sub btnara_Click()
comsonuc.Clear
comsonuc.Refresh

Dim arama As Object
Dim aradosya As Object

Set arama = CreateObject("FileSearch.Search")
Call arama.SearchFiles("d:\", "*.mp3", True)
Call arama.SearchFiles("C:\", "*.xls", True)
DoEvents
If arama.Files.Count > 0 Then
    For Each aradosya In arama.Files
        comsonuc.AddItem aradosya.Filename
        Set aradosya = Nothing
    Next
End If
Set arama = Nothing
comsonuc.Text = "ARAMA BİTTİ"
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Diskteki istediğiniz dosyaları (alt klasörler dahil) nasıl bulacağınız ve bir ComboBox'ta nasıl listeleyeceğiniz yazıyor. Bir UserForm üzerine, btnara ismli bir CommandButton ve ve comsonuc isimli bir ComboBox yerleştirmeniz yeterli olacaktır.

#Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Excel Makroları ile Klasör Silme
Top 10 Değeri Renklendirme
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Hücrenin Rengini Değiştirme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Program Başlangıcı Kodları
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Makro ile Boş Satırları Silme
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Makro ile Biçimleri Temizleme
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Hesap Makinesini Açma
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Aç Penceresini Açan Makro
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Sütun Genişliğini Ayarla
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Excel Makroları ile Klasör Arama
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Yazı Efekti Verme Kodu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel'de formüller arasındaki kullandığımız değerlerin sonuçlarını görmek için, F9 tuşunu kullanabilirsiniz.

Formül çubuğunda yer alan formülü seçtikten sonra F9 tuşuna bastığımızda, seçtiğiniz alandaki formülün değerini görürsünüz. Bu yöntem özellikle uzun formüllerde ve hata veren formüllerde yer alan değerleri görmek için oldukça kullanışlıdır.
Yükleniyor...