Sadece 25-TL'ye 1 YIL SINIRSIZ Dosya İndirme

Bu sitedeki tüm dosyalarımız ÜCRETLİDİR. ÜCRETSİZ Dosya indirmek için ExcelDosyalari.Com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kayıt Ol ya da Giriş Yap

VIP ÜYELİK

Dosya indirmek için ÜCRETLİ Üyelik satın alabilirsiniz.

KREDİ KAZANMA

Kredi kazanın BEDAVA dosya indirin.

EXCEL DERSLERİ

BEDAVA Excel Videolarımızı izleyin, bilginizi arttırın.

üçgen

 1. 5

  Geometri - Elips - CARNOT Teoremi v1

  CARNOT Teoremi (Grafikteki isimlendirmelere göre) Elipsin, Δ ABC kenarlarını İKİŞER Noktada kesmesi (ya da Elipsin İç Teğet Elips olması) koşuluyla; Elips, AB kenarını P ve P' noktalarında BC kenarını Q ve Q' noktalarında AC kenarını R ve R' noktalarında kesiyor olsun.. AP. AP'. BQ...
 2. 5

  Geometrik Dizayn - 98 v1

  Düzgün Çokgen içerisinde Üçgenler ile ilgili geometrik dizayn H Sayfasında ilgili hesaplamalar bulunmaktadır
 3. 5

  Geometrik Dizayn - 29 v1

  Geometrik Dizayn olarak Ünlü Viking sembollerinden "Valknut" Birbiri içerisne geçmiş olan 3 Eşkenar üçgenin oluşturduğu şekil H sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 4. 5

  Geometri - Çember - THEBAULT Çemberleri v1

  Thebault Mixtilinear Çemberleri Üçgenin kenarına, kesen doğrusuna ve üçgenin Çevrel Çemberine Teğet olan Çemberler Thebault Çemberleriyle ilgili olarak Thebault Teoremi Mixtilinear Çember Merkezleri ile İç Teğet Çember Merkezi DOĞRUSALdır. H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 5. 5

  Geometri - Çember - PURSER Teoremi v1

  PURSER Teoremi Δ ABC Çevrel Çemberine TEĞET olan Çembere, Δ ABC köşelerinden teğet doğrular çizildiğinde, Teğet doğruları uzunlukları ile kenar uzunlukları arasında aşağıdaki bağıntı vardır. ± a.Ta ± b.Tb ± c.Tc = 0 H Sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 6. 5

  Geometri - Çember - Maxi Alanlı Üçgen v1

  Bir Çember ve herhangi bir A Noktası veriliyor. B ve C köşeleri Çember üzerinde ve alanı maximum olan ABC Üçgeni için B ve C Noktalarının koordinatları istenmektedir. Maxi Alanlı Üçgen a) A Noktası Sabit. Elde edilecek Üçgen ABC için B Noktasının sabit olduğunu...
 7. 5

  Geometri - Üçgen - CycloCevianEşlenik Noktası v1

  P Noktasının CycloCEVIAN Eşlenik Noktası 1 - ABC Üçgeninin Köşe ve kenarları üzerinde olmamak koşuluyla, bir P Noktası alınır. 2 - P Noktası ile Köşeleri birleştiren doğruların kenarları kestikleri noktalar bulunur. 3 - Bu Noktaların oluşturduğu Üçgenin Çevrel Çemberinin kenarları kesen...
 8. 5

  Geometri - Üçgen - CircumCevian Üçgeni v1

  CircumCEVIAN Üçgeni Herhangi bir P Noktası ile, ABC Üçgeni Çevrel Çemberi ile aynı Çevrel Çembere sahip Üçgen elde edilmesi ABC Üçgeninin Köşeleri ve ABC Çevrel Çemberi üzerinde olmamak koşuluyla, seçilen herhangi bir P Noktasının, ABC köşeleriyle olan doğrularının, ABC Üçgeninin Çevrel...
 9. 5

  Geometri - İç ve Dış SODDY Çemberleri v1

  İkişerli olarak birbirlerine teğet olan 3 çember veriliyor. Bu 3 çembere İçten ve Dıştan Teğet olan Çemberler (SODDY Çemberleri) isteniyor. Çemberlerin merkezleri Üçgen yapması koşuluyla, bu çemberlere içten teğet (Soddy İÇ) ve dıştan teğet (Soddy DIŞ) (Dış için Üçgenin iç açıları < 120°)...
 10. 5

  Geometri - Üçgen - FAR-OUT Noktası v1

  FAR-OUT Noktası Δ ABC Geometrik Merkezinin Δ ABC Çevrel Çemberine ve Merkezine göre INVERSE Noktası FAR-OUT Noktası olarak adlandırılır. EULER doğrusu üzerindedir.. INVERSE : Herhangi bir P (x, y) Noktasının, O(Ox, Oy) invers merkezli O inverse çemberine göre İnverse Noktası P'(x', y') dır...
 11. 5

  Geometri - Üçgen - Reflection Triangle (Yansıma Üçgeni) v1

  Yansıma Üçgeni (Reflection Triangle) ABC Üçgeninde , Köşelerin kenarlara göre simetriği olan noktaların oluşturduğu üçgendir. A köşesinin, a kenarına (BC doğrusu) göre simetriği için a kenarına ait yükseklik çizilir. Ha yükseklik ayağı bulunur. [AHa] doğrusu uzantısında, |AHa| = |A'Ha| olacak...
 12. 5

  Geometri - Üçgen - Kenar Orta Çemberleri & Elips v1

  Üçgenin Kenar Orta Noktaları merkez olmak üzere 3 adet çember çizildiğinde, bu çemberlerin kenarları kesen noktalarından konik (elips ya da hiperbol) geçmektedir. Hazırlanan dosyada, sadece elips durumları grafikte gösterildi. Not : Konik denklemi, Genel konik denkleminden hareketle 5 noktadan...
 13. 5

  Geometri - Üçgen - İç-DışKontaktÜçgen & AlanEşitlik v1

  Grafikte, Δ KI : ΔKa - Kb - Kc I merkezli İç Teğet Çemberin Kontakt Noktaları Üçgeni Δ KJa : ΔKJa1-KJa2 - KJa3 Ja merkezli Dış Teğet Çemberin Kontakt Noktaları Üçgeni Δ KJb : ΔKJb1-KJb2 - KJb3 Jb merkezli Dış Teğet Çemberin Kontakt Noktaları Üçgeni Δ KJc : ΔKJc1-KJc2 - KJc3 Jc...
 14. 5

  Geometri - Üçgen - Eşkenar Üçgende Eşit Teğet çemberler v1

  Eşkenar Üçgenin tabaninda n adet ve tepesinde ise 1 adet Eşit çemberler vardır. Tepesinden tabanına doğru ise çember adedi birer artarak gitmekte. (Toplamda ise n(n+1)/2 adet) Çemberler Eşit olup, birbirlerine teğettir H sayfasında ise ilgili hesaplamalar bulunmaktadır.
 15. 5

  Geometri - Üçgen - Üçgen Çeşitleri v1

  Üçgen çeşitlerinin grafiksel gösterimine yönelik hazırlanan dokuman ektedir. Üçgen çeşitlerine ait listeden "Mouse gezdirerek seçim" ile seçilen üçgen çeşidinin grafik üzerinde renklendirilerek gösterimi ile yapıldı. Not : Burada, üçgenlerin renklendirilmesi amacıyla, 3 grafik hazırlanıp üst...
 16. 5

  Geometri - Üçgen - STEINER Deltoidi v1

  Üçgende STEINER Deltoidi SIMSON Doğrusu ABC Üçgeninin Çevrel Çemberi üzerindeki herhangi bir P Noktasından, ABC Üçgeninin kenarlarına (ya da kenar uzantılarına) inilen dikmelerin kenarları kestiği noktalardan geçen doğru SIMSON doğrusudur. STEINER Deltoidi P Noktası Δ ABC çevrel çember...
 17. 5

  Geometri - Üçgen - MORLEY Üçgeni v1

  MORLEY Üçgeni 1 - ABC Üçgeninin iç açılarını 3 e bölen açıortay doğrularını çizin 2 - Bu açıortay doğrularının kesişim noktaları alınacak. (Saat dönüş yönünün tersi yönünde olmak üzere açıortay doğrularının eğim açısı küçük olana 1 , büyük olana 2 dediğimizde) Üçgenin Köşe sıralaması da yine...
 18. 5

  Geometri - Üçgen - ADAMS Çemberi v1

  ADAMS Çemberi Gergonne Noktasından, İç Kontakt Üçgen kenarlarına Paralel doğrular çizildiğinde, bu doğruların ABC Üçgen kenarlarını kestiği noktalardan (P, Q, R, S, T ve U Noktaları) bir Çember geçer. Bu çember, ADAMS Çemberi olarak adlandırılır. Adams Çemberi Merkezi ABC Üçgeni İç Teğet...
 19. 5

  Geometri - Üçgen - İçeride P Noktası ve Alan v1

  Üçgenin İç Bölgesindeki her hangi bir P Noktasından ABC Üçgeninin kenarlarına çizilen paralel doğruların kenarları kesim noktalarıyla (A₀, A₁, B₀, B₁, C₀ ve C₁ Noktaları) P Noktasının oluşturduğu üçgenlerin (A : Δ PA₀A₁, B : Δ PB₀B₁ ve C : Δ PC₀C₁) alanları arasındaki bağıntı (S = Alan(Δ...
 20. 5

  Geometri - Üçgen - BCI Üçgeni v1

  BCI Üçgeni ABC Üçgeninin İç Açıortaylarının kesişim Noktası (İç Teğet Çember Merkezi) ABC Üçgenini 3 Üçgene böler. Bölünen bu 3 Üçgenin her birinin İç Teğet Çember Merkezleri I₁, I₂ ve I₃ olsun. Bu Merkezlerin oluşturduğu Δ I₁I₂I₃ Üçgeni BCI Üçgeni olarak adlandırılır. (İç Teğet Çember...
Üst