Sadece 25-TL'ye 1 YIL SINIRSIZ Dosya İndirme

Bu sitedeki tüm dosyalarımız ÜCRETLİDİR. ÜCRETSİZ Dosya indirmek için ExcelDosyalari.Com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kayıt Ol ya da Giriş Yap

çokgen

 1. C

  Çokgen Alan Hesabı V1

  Geometri şekilleri ile ilgili hesaplamaları excel üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Bu dosyamızda çokgenlerin alan hesabı nasıl yapılır onu göreceğiz. Diğer geometri dosyalarımızın bir bölümünü aşağıya bırakıyorum. Çokgen Alan Hesabı - Daira Alan ve Çevre Hesabı - Daire Parçası Hesaplamaları -...
 2. 5

  Geometri - Elips & Çokgen V1

  Köşeleri Elips üzerinde bulunan Çokgene yönelik hazırlanan Grafiksel gösterim ektedir. Köşeleri, d yarıçaplı Çevrel Çember üzerinde olacak şekilde Düzgün Çokgen hesaplanıp, k katsayısı ile Çevrel Çembere y ekseninde Basıklık uygulanması yöntemi kullanıldı. İç Teğet Elips de basıklık uygulanan...
 3. 5

  Grafik - Noktanın Konveks Çokgene göre konumu V1

  Tanım olarak; Konveks Çokgen (dış bükey çokgen) : Bir çokgenin kenar doğrularının uzantıları çokgeni hiçbir zaman kesmiyorsa çokgen, konveks (dış bükey) çokgendir. Düzlemde herhangi bir P Noktası alınsın. P noktasının konveks çokgenin iç ya da dış bölgesinde olup olmadıklarının...
 4. 5

  Düzgün Çokgen - Pasta-Halka Grafik V1

  Pasta ya da Halka tipi grafiklerdeki dilimlerin, düzgün çokgen iç bölgesine uyarlanması ile ilgili Grafik... Grafik Dolu Radar tipi grafik ile yapılmıştır. Veri Sayfasında, Grafik verileri vardır. Veriler bu sayfaya yazılacak.. H Sayfasında ise Grafik serilerinin oluşturulması için...
 5. 5

  Geometri - Elips-ÇokDoğru (Düzgün Çokgen) Kesişimi V1

  Elips-Doğru kesişim noktaları koordinatlarının bulunmasına örnek olarak hazırlanmış olan Elips-Düzgün Çokgen kenarlarının kesişimine yönelik Grafik... Burada, kesişim noktalarının hesaplanması formüllerle yapılmıştır. Formüller Ad Tanımlaması ile tanımlanmış ve hesaplamalarda kullanılmıştır...
 6. 5

  Grafik - Convex Hull V1

  Convex Hull : Convex hull problemi; düzlemde sonlu sayıda noktayı içine alan ve en küçük alanı kaplayan dışbükey çokgeni oluşturma problemi olarak tanımlanır. Buradaki problem, çokgenin köşelerini oluşturan noktaların koordinatlarının hesaplanmasıdır. Hesaplama ile ilgili olarak bir çok sayıda...
 7. 5

  Grafik - Convex Hull&Paralel Çokgen V1

  Convex Hull problemi ile ilgili olarak 1 - Tüm noktaları kapsayan en küçük alanlı Konveks Çokgen köşe koordinatları hesaplanıp çizilmekte.. 2 - Bu konveks çokgenin kenarlarına EŞİT uzaklıkta gerek İçe ve gerekse Dışa Paralel bir çokgen daha çizilmekte. 3 - P Noktasının hem elde edilen Konveks...
Üst