Ekran Çözünürlüğünü Bulma

Ekran Çözünürlüğünü Bulma isimli kodumuzu kullanarak, bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünün hangisi olduğunu kolayca bulabilirsiniz.

XD Destek İste
Declare Function GetSystemMetrics32 Lib "User32" _
    Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long

Sub DisplayMonitorInfo()
Dim w As Long, h As Long
    w = GetSystemMetrics32(0) ' width in points
    h = GetSystemMetrics32(1) ' height in points
    MsgBox Format(w, "#,##0") & " x " & Format(h, "#,##0"), _
    vbInformation, "Ekran Çözünürlüğü (uzunluk x Genişlik)"
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodları bir butona atadıktan sonra çalıştırmanız neticesinde aşağıdaki gibi sonuç elde edebilirsiniz:

image-20210522154738-1.png

NOT: 64 bit Excel sürümü kullananlarda kodlar çalışmayabilir.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Metinden Konuşma Oluşturma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Excel Makro Modulü Silme Kodu
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
UserForm Kapatma Kodu
Transparan UserForm Oluşturmak
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Dizileri Döngüye Eklemek
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Seçili Her Satırdan Sonra Bir Satır Ekleme
Negatif Sayıları Vurgulama
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Satırları Otomatik Sığdır
Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
İstenilen Şart Sağlanmıyorsa Kayıt Gerçekleşmesin
Bilgisayar Bilgilerini Özetleme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Makro ile Hızlı Doldurma
İlk ve Son Hücre Arasındaki Satır Sayısı
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Excel Satır Silme Kodu
Satır Yüksekliğini Ayarla
Makro ile Boş Satırları Silme
Makro ile Klasör Açma
Tek Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Hedef Aramayı Kullanma
Excel Alarm Kurma
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Aktif Çalışma Sayfasını Koruma
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme
Txt Dosyası Oluşturma
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Makro Etkinleştirilmeden Sayfalar Görüntülenmesin
Grafik Türünü Değiştirme
Metin Sarmayı Kaldırma
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel'de Yinelenen Kayıtları silmek için Şerit Menü -> Veri -> Yinelenleri Kaldır simgesini tıklatın.

Verilerinizde başlık satırı varsa, "Verilerimde üst bilgi var" seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Yoksa kutucuk tikli ise işareti kaldırın.

Yinelenen verilerinizin belirlenmesi için Sütunlar sekmesinden ilgili sütun seçimini yapın.

Tamam dediğinizde, şartlara uyan veriler varsa silinecektir.
Yükleniyor...