Renge göre toplamaSayfa üzerindeki renklere göre toplam aldırma örneği