Sayfa üzerindeki renklere göre toplam aldırma örneği