6 farklı yöntem kullanarak aynı sonuca ulaşma

Excel'in 6 farklı formülünü kullanarak aynı sonucu ulaşabilirsiniz.