Bu özel dosyamızda, alt alta sıraladığımız verileri, formül yoluyla yan yana nasıl sıralayabileceğimizi gösterdik.