Ortalama fonksiyonunun kullanımına yönelik çok özel örnekler.