Ortalama Fonksiyonu örnekleriOrtalama fonksiyonunun kullanımına yönelik çok özel örnekler.