Basit bir şekilde tarih ve bölge bazlı yapılmış bir tablodaki değerleri, çizgi grafik örneğinde gösterebilirsiniz.