Yıllık İzin Hakediş KartıBu basit örnek ile çalışanınızın adını, işe giriş tarihini ve doğum tarihini yazdığınızda; 
ETARİHLİ Formülü kullanılarak Yaşını, Kıdemini, Çalıştığı Yılı, Son İznini Hakedeceği Tarihi ve Son izin gününün kaç gün olduğunu bulabilirsiniz.

Ekran Görüntüsü

422