Alttoplam (Subtotal) formülündeki tüm şartlar nasıl kullanılır, basit bir biçimde burada anlatılmaktadır.