Baz tarihten büyük olanları toplama
Formül:


TÜRKÇE =SUMIF(alan;">"&TARİH(yıl,ay,gün); toplanacak alan) İNGİLİZCE =SUMIF(range;">"&DATE(year,month,day);sum range)

Açıklama:


Bir tabloda var olan fatura tutarlarını, sadece belirlediğimiz tarihten büyükse toplamak istersek, bunun için ETOPLA (SUMIF) ya da ÇOKETOPLA (SUMIFS) formüllerini kullanabilirsiniz. Resimde göreceğiniz örnekteki gibi bir tabloya sahip olalım.

Kullanımı:


Üst tabloda 31.01.2017 tarihinden büyük tarihli faturaların maliyetini bulmak istersek, sonuca hem ETOPLA (SUMIF) hem de ÇOKETOPLA (SUMIFS) formülleri ile ulaşabiliriz. Her iki formülde de 3 ayrı alternatik kullanımımız mevcuttur.

Alternatif 1
H5 hücresine aşağıdaki formülleri yazıyoruz. TÜRKÇE =ETOPLA(C5:C11;">"&TARİH(2017;1;31);D5:D11) İNGİLİZCE =SUMIF(C5:C11;">"&DATE(2017;1;31);D5:D11)

Alternatif 2
H6 hücresine aşağıdaki formülleri yazıyoruz. TÜRKÇE =ETOPLA(C5:C11;">31.01.2017";D5:D11) İNGİLİZCE =SUMIF(C5:C11;">31.01.2017";D5:D11)

Alternatif 3
H7 hücresine aşağıdaki formülleri yazıyoruz. TÜRKÇE =ETOPLA(C5:C11;">"&SOLDAN(H4;10);D5:D11) İNGİLİZCE =SUMIF(C5:C11;">"&LEFT(H4;10);D5:D11)

Alternatif 4
H8 hücresine aşağıdaki formülleri yazıyoruz. TÜRKÇE =ÇOKETOPLA(D5:D11;C5:C11;">"&TARİH(2017;1;31)) İNGİLİZCE =SUMIFS(D5:D11;C5:C11;">"&DATE(2017;1;31))

Alternatif 5
H9 hücresine aşağıdaki formülleri yazıyoruz. TÜRKÇE =ÇOKETOPLA(D5:D11;C5:C11;">31.01.2017") İNGİLİZCE =SUMIFS(D5:D11;C5:C11;">31.01.2017")

Alternatif 6
H10 hücresine aşağıdaki formülleri yazıyoruz. TÜRKÇE =ÇOKETOPLA(D5:D11;C5:C11;">"&SOLDAN(H4;10)) İNGİLİZCE =SUMIFS(D5:D11;C5:C11;">"&LEFT(H4;10))

Ekran Görüntüsü