Hücreler ya x ya da y içeriyorsa toplam almatoplacarpim1

Formül:


TÜRKÇE =TOPLA.ÇARPIM(--((ESAYIYSA(MBUL("Kriter1",Alan1)) + ESAYIYSA(MBUL("Kriter2",Alan1)))>0),Alan2)
İNGİLİZCE =SUMPRODUCT(--((ISNUMBER(SEARCH("Criteria1",Range1)) + ISNUMBER(SEARCH("Criteria2",Range1)))>0),Range2)


Açıklama:


Hücreler, bir metin dizesi veya başka bir metin içeriyorsa (örn. "kedi" veya "fare" içeren) toplamak için TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCT) formüllerini kullanabilirsiniz. Resimde göreceğiniz örnekte, B sütunundaki hücreler "kedi" veya "fare" içeriyorsa, C sütunundaki değerleri toplamak istiyoruz.

Kullanımı:


ÇOKETOPLA (SUMIFS) , VE (AND) mantığını temel aldığından, iki ölçütle SUMIF kullanamazsınız. Eğer iki tane ÇOKETOPLA (SUMIFS) (yani, ÇOKETOPLA (SUMIFS) + ÇOKETOPLA (SUMIFS) ) kullanmaya çalışırsanız, ?kedi? ve ?fare? içeren hücreler olduğundan sayıları ikiye katlamış olursunuz. Bizim çözümümüz TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCT), ESAYIYSA (ISNUMBER) + MBUL (SEARCH) veya BUL (FIND) ile kullanmak şeklinde olacaktır. F4 hücresindeki formül şu şekildedir:

TÜRKÇE =TOPLA.ÇARPIM(--((ESAYIYSA(MBUL("kedi";B4:B8)) + ESAYIYSA(MBUL("fare";B4:B8)))>0);C4:C8)
İNGİLİZCE =SUMPRODUCT(--((ISNUMBER(SEARCH("kedi";B4:B8)) + ISNUMBER(SEARCH("fare";B4:B8)))>0);C4:C8)

Ekran Görüntüsü