Parçaal (Mid) ve Bul (Find) Formüllerinin bir arada kullanımıPARÇAAL (MID), BUL (FIND) Formüllerinin bir arada kullanımı.

PARÇAAL (MID), bir metnin içinden istediğimiz harften başlayacak şekilde istediğimiz kadar harfi almamızı sağlayan bir Excel formülüdür.
Peki bu formülü kullanırken, metnin başlangıç sayısını manuel değil de otomatik bir şekilde aldırmamız gerekirse ne yapmamız gerekir?
İşte bu gibi bir durumda devreye BUL (FIND) formülü girer. Önce metnin içinden kırpma yapacağımız alanın nereden başlayacağını buldurup, daha sonra kaç tane kırpma yapacaksak onu yazıyoruz.

Örnek olarak;
A3 hücresinde, XMLformatında Excel sayfamıza aktarılmış aşağıdaki gibi bir metnimiz olsun.
<option value="İSTANBUL">İSTANBUL</option>

Bu metnin içinden İSTANBUL kelimesini formül ile aldırmak istiyoruz.
Metni incelediğimizde, BUL (FIND) formülünü kolayca kullanabilmemiz için birden fazla özel karakterler yer aldığını görüyoruz. Bu durumda bizim işimizi kolaylaştırmaktadır.
İlk olarak B3 hücresine,

=PARÇAAL(A3;BUL(">";A3;1)+1;BUL("</";A3)-BUL(">";A3;1)-1)
=MID(A3;FIND(">";A3;1)+1;FIND("</";A3)-FIND(">";A3;1)-1)

formülünü yazalım.
Görüleceği üzere formülümüz sonuç olarak İSTANBUL döndürecektir.

Alternatif olarak C3 hücresine,

=PARÇAAL(A3;BUL("=";A3;1)+2;BUL(">";A3)-BUL("=";A3;1)-3)
=MID(A3;FIND("=";A3;1)+2;FIND(">";A3)-FIND("=";A3;1)-3)


formülünü yazdığımızda, yine sonucun İSTANBUL döndüreceğini görüyor olacağız.

Ekran Görüntüsü