Minimum Maksimum Büyük Küçük Formülleri(İngilizce ve Türkçe)

MAX - MAK


Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir.

Sözdizimi:
MAK(sayı1;sayı2; ...)
MAX(number1,number2,...)
(İngilizce)
Sayı1, sayı2, ...maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasında sayılardır.

Uyarılar:

 • Sayı, boş hücre, mantıksal değer veya sayıların metinsel tanımları olan bağımsız değişkenler belirleyebilirsiniz. Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan bağımsız değişkenler hatalara yol açarlar.

 • Bağımsız değişken bir dizi ya da başvuru ise, yalnız dizideki ya da başvurudaki sayılar kullanılır. Dizideki boş hücreler, mantıksal değerler ya da hata değerleri gözardı edilir. Mantıksal değerlerin ve metinleri gözardı edilmemesi gerekiyorsa, MAKA fonksiyonunu kullanın.

 • Bağımsız değişkenlerde sayı yoksa MAK fonksiyonu 0 (sıfır) verir.


MAXA - MAKA


Bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ ? TRUE ve FALSE gibi) karşılaştırılır. MAKA, MİNA'ya benzer. Ayrıntılı bilgi için MİNA'nın örneklerine bakın.

Sözdizimi:
MAKA(değer1;değer2;...)
MAXA(value1,value2,...)(İngilizce)
Değer1, değer2, ...en büyük değerini bulmak istediğiniz 1 ile 30 arasındaki sayı değeridir.

Uyarılar:

 • Sayı, boş hücre, mantıksal değer veya sayıların metin tanıtımları olan bağımsız değişkenleri belirtebilirsiniz. Hata değerleri olan bağımsız değişkenler, hatalara neden olur. Hesaplamanın metin veya mantıksal değerler içermemesi gerekiyorsa, bunun yerine MAK çalışma sayfası fonksiyonunu kullanın.

 • Bağımsız değişken bir dizi veya başvuruysa, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri gözardı edilir.

 • DOĞRU(TRUE) içeren bağımsız değişkenler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ (FALSE) içeren bağımsız değişkenler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

 • Bağımsız değişkenler değer içermiyorsa, MAKA 0 (sıfır) verir.


SMALL - KÜÇÜK


Bir veri kümesinde k en küçük değeri verir. Bir veri kümesinde belirli bir göreli konumu olan değerleri elde etmek için bu fonksiyonu kullanın.

Sözdizimi:
KÜÇÜK(dizi;k)(Türkçe)
SMALL(array,k)(İngilizce)
Dizi k. en küçük değerini belirlemek istediğiniz sayısal veri dizisi veya aralığıdır.
k sonuç olarak verilecek dizideki veya aralıktaki konumdur (en küçükten başlayarak).

Uyarılar:

 • Dizi boşsa, SMALL - KÜÇÜK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir .

 • K ? 0 veya k veri noktalarının sayısının üstündeyse, KÜÇÜK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

 • N dizideki veri noktası sayısıysa, KÜÇÜK(dizi;1) en küçük değere eşittir, KÜÇÜK(dizi;n) ise en büyük değere eşittir.


LARGE - BÜYÜK


Bir veri kümesinde k en büyük değeri verir. Göreceli konumu temelinde bir değeri seçmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, en yüksek, ikinci ya da üçüncü puanı elde etmek için BÜYÜK(LARGE) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Sözdizimi:
BÜYÜK(dizi;k)
LARGE(array,k)(İngilizce)
Dizi k en büyük değerini belirlemek istediğiniz dizi ya da veri aralığıdır.
k dizideki ya da veri hücre aralığındaki verilecek konumdur (en büyükten başlayarak).

Uyarılar:

 • Dizi boşsa, BÜYÜK (LARGE) fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

 • K ? 0 ya da k veri noktaları sayısından büyükse, BÜYÜK (LARGE) fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

 • N, bir aralıktaki veri noktalarının sayısıysa BÜYÜK(dizi;1) en büyük değeri, BÜYÜK(dizi;n) en küçük değeri verir.


Etiketler:İngilizce MAK Formülleri, Türkçe LARGE Formülü, Türkçe SMALL Formülü, İngilizce BÜYÜK formülü,

Ekran Görüntüsü