Excel formüllerini sadece sayfada değil, Excel'in farklı özelliklerinde de kullanabilirsiniz.
Bu örnekte Koşullu Biçimlendirme ile Excel formülü nasıl kullanılır görüyor olacaksınız.
Dosyada, Excel sayfası üzerinde bulunan verinin 5 karakterden fazla ve aralarında boşluk varsa koşullu biçimlendirme nasıl yapılacağını örneklendirilmiştir.