Koşullu Biçimlendirme - Veri 5'ten fazlaysa arasında boşluk varsaExcel formüllerini sadece sayfada değil, Excel'in farklı özelliklerinde de kullanabilirsiniz.
Bu örnekte Koşullu Biçimlendirme ile Excel formülü nasıl kullanılır görüyor olacaksınız.
Dosyada, Excel sayfası üzerinde bulunan verinin 5 karakterden fazla ve aralarında boşluk varsa koşullu biçimlendirme nasıl yapılacağını örneklendirilmiştir.