Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme

Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme isimli kod, Excel sayfaları üzerinde birden fazla kriter bazlı arama yapar, diğer değerlerini listeler

XD Destek İste
Dim alan()

Sub Coklu_Bulma()
   Sayda1.Select
   verisonsatir = Cells(Rows.Count, "A").End(3).Row
   secim = "A2:D" & verisonsatir
   alan = Range(secim)

   Sayfa2.Select
   sonucsonsatir = Cells(Rows.Count, "A").End(3).Row

   secim = "C2:F" & sonucsonsatir
   Range(secim).Select
   Application.CutCopyMode = False
   Selection.ClearContents
   Range("C2").Select
   
   satir = 1
   For i = 2 To sonucsonsatir
     aranan = Cells(i, 1).Value
     buldu = False
     For j = 1 To verisonsatir - 1
       bakilan = alan(j, 1)
       If aranan = bakilan Then
         satir = satir + 1
         Cells(satir, "C").Value = alan(j, 1)
         Cells(satir, "D").Value = alan(j, 2)
         Cells(satir, "E").Value = alan(j, 3)
         Cells(satir, "F").Value = alan(j, 4)
         buldu = True
       End If
     Next
     If buldu Then Cells(i, 2).Value = "Bulundu" Else Cells(i, 2).Value = "Bulunamadı"
   Next i
     
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu çalıştırmak için 2 ayrı Excel sayfası ve A-F arası benzer verilere sahip olmanız gerekir.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
Seri Numaralarını Ekleme
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Excel Hücrelerini Çözme
Satırları Otomatik Sığdır
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Bağlantılı Resim Ekleme
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Küp Kökünü Hesaplama
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Excel Makroları ile Form Çağırma
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Hücrenin Rengini Değiştirme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
A Sütunundaki Verileri C Sütununda Sıralama
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Dizileri Döngüye Eklemek
Son Sütun Numarasını Bulma
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Makro Etkinleştirilmeden Sayfalar Görüntülenmesin
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Makro ile Biçimleri Temizleme
Seçimi Yazdırma
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Kaydet / Alternatif Shift F12
Satır Seçme Shift Space
Formül Ekle Shift F3
İşlev Ekle Penceresini Açma Shift F3
Bul Penceresini Açma Ctrl F

#BAŞV!(#REF!) Hatası

Formül ile geçersiz bir hücreye başvuru yapmaya çalıştığınızda karşılaşırsınız. Ya da formüllerin başvurduğu bir hücreyi, satırı, sütunu sildiğinizde diğer formüllü hücrede bu hata görüntülenir.

Bu hatayla karşılaştığınızda, tekrardan veri alınacak hücre ya da aralığa tekrar başvuru yapmanız gerekecektir. Daha detaylı bilgi için buradaki makalemizi inceleyebilirsiniz.
Yükleniyor...