Çift Satırlı Msgbox Örneği

Çift Satırlı Msgbox Örneği isimli kodu kullanarak, uyarı penceresi olarak işlev gören msgbox nesnesinde çift satır gösterebilirsiniz.

XD Destek İste
Sub CiftSatirliMsgBox()
    MsgBox "Birinci satır" & Chr(13) & "İkinci satır", , "Sonuç"
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

MsgBox nesneleri ile çıkardığınız uyarılarınızı, birden fazla satırlarda göstermek isterseniz, üstteki kodları kullanabilirsiniz.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
UserForm Kapatma Kodu
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Çalışma Kitabındaki Tüm Çalışma Sayfalarını Koruma
Excel Satır Silme Kodu
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Satır Yüksekliğini Ayarla
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Metin Sarmayı Kaldırma
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Sütunları Otomatik Sığdırma
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Excel Makroları ile Klasör Arama
Bir Değeri Renklendirme
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Tüm Satırları ve Sütunları Gösterme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Son Satır Numarasını Bulma
Makro ile Biçimleri Temizleme
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Transparan UserForm Oluşturmak
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Adlandırılmış Aralıkları Vurgulama
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Yorumları Yazdırma
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Excel Makroları ile Dosya Silme
56 Renk Kodunu Sıralama
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Çalışma Sayfasının Ekran Görünümünü Büyütme
Hücre Aralığını Görüntüye Dönüştürme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Gizli satır ve sütunların haricinde seçili olan hücreleri nasıl kopyalayabiliriz?
Kopyalanacak alanı seçip, Shift + alt + ; tuşlarına birlikte basmanız yeterlidir.
Yükleniyor...