Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme

Bu kod ile Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, işlerinizde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sub SaveWorkshetAsPDF()
    ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, "C:\Users\ExcelDepo\Dekstop\ExcelDestek" & ThisWorkbook.Name & ".pdf"
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kod çalışma kitabınızı hızlı bir şekilde PDF biçiminde kaydetmenizi sağlar.

C:\Users\ExcelDepo\Dekstop\ExcelDestek satırını kendinize göre uyarlayın.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme
Dolar Okutma Makrosu
Makrolar ile Txt Dosyası Oluşturma
Açıklama İçeren Tüm Hücreleri Vurgulama
Çalışma Sayfasını Kaydetme
Makro ile Hızlı Doldurma
Zaman Aralığı Ekleme
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
İlk ve Son Hücre Arasındaki Satır Sayısı
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Excel Hücresini Seçme Makrosu
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
UserForm Açılırken Efekt Ekleme
Makro ile Klasör Açma
Sayıyı Çift ya da Çiftin Katı Yapma
Küp Kökünü Hesaplama
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Satırları Otomatik Sığdır
Hücredeki Değer Sıfırdan Büyükse İşlem Yapma
A Sütunundaki Verileri C Sütununda Sıralama
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Birden Çok Sütun Ekleme
MsgBox Nesnesi ile Cevap Seçeneği Sunma
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Excel Makroları ile Klasör Silme
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Metni Tersten Yazdırma
Sürücü Adı Kontrolü Yapma
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Toplama İşlemi Yapan Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon
Txt Dosyası Oluşturma
Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme

Daha önce yorum yapılmamış!

Excel VBA kodları yazarken bazı durumlarda ve vba yapısı gereğince kod satırları ekrana sığmamakta ve sağa doğru uzayabilmektedir. Özellikle kodların okunması, incelenmesi esnasında çok can sıkıcı olan bu uzun kodları, alt tire kullanarak kısaltıp, bir alt satırda listeleyebilir ve ekrana sığmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:
Sub Deneme()
Application.Visible = _
False
End Sub

Alt tire (_) kullanarak False komutunu alt satırda sorunsuz bir şekilde göstermeyi sağladık.
Yükleniyor...