Boş Hücreleri Vurgulama

Bu kod ile Boş Hücreleri Vurgulama işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, işlerinizde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sub HighlightBlankCells()
Dim Dataset As Range
Set Dataset = Selection
Dataset.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Interior.Color = vbRed
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kod, Excel'de işlem görmüş ama daha sonra verilerin silindiği boş hücrelerin arka planlarını kırmızı renge dönüştürür.

Kodu denemek için E6 hücresine herhangi bir şey yazın, Enter yapın.
Daha sonra yazdığınızı silin ve kodu çalıştırın.

Sonuç, A1:E6 hücrelerinin arka planları kırmızı renk olacaktır.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Seri Numaralarını Ekleme
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
C Klasörüne Sanal Dizin Oluşturma
Hangi Günde Olduğunu Bulma
Belirli Metni Vurgulama
Satırları Otomatik Sığdır
İlk ve Son Hücre Arasındaki Satır Sayısı
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Excel Makroları ile Form Çağırma
Hücre Biçimlendir Yazı Tipi Penceresini Açma
Makrolar ile Klasör Kopyalama
ListBox Üzerindeki Verilere Çoklu Seçim Yapma
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Seçimi Yazdırma
Sayfada Alan Seçme ve Listeleme
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Özel Sayfaları Yazdırma
Kullanıcı Adınızı Bulma
Top 10 Değeri Renklendirme
Dar Kenar Boşluğu Yazdırma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Makro ile Dosya Açma
Seçili Aralığa Ait Bilgilerin Listelenmesi
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak
Excel Alarm Kurma
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Bilgisayar Bilgilerini Özetleme
Makro ile Boş Satırları Silme
Txt Dosyası Oluşturma
UserForm Üzerine CommandButton Ekleme
Negatif Sayıları Vurgulama
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma

Daha önce yorum yapılmamış!

Çalışma sayfalarının adlarının bulunduğu sekmelerden herhangi birinin ya da Shift Ctrl tuşlarına basmak suretiyle fare ile çoklu seçerek çoklu olacak şekilde seçtikten sonra, üzerine sağ tıklatıp, renklendirebilirsiniz.

image-20200617000401-1.png

Sonuç:

image-20200617000558-2.png
Yükleniyor...