ÇokEğer Kullanımı

Birden çok koşula bağlı EĞER formülü kullanımına ihtiyaç duyduğunuzda, Excel 2016 + versiyonu ile hayatımıza giren ÇOKEĞER formülünü kullanabilirsiniz. ÇOKEĞER formülü, ilk TRUE koşuluna karşılık gelen bir değer döndürür.

Not: Eğer kullandığınız Excel sürümü 2016 versiyondan aşağı ise, bu tür işlemleriniz için iç içe EĞER formülleri yazmalısınız. 

1A. A1 hücresindeki değer 1'e eşitse, ÇOKEĞER formülü "Kötü" sonucunu döndürür.
ifs1
1B. A1 hücresindeki değer 2'ye eşitse, ÇOKEĞER formülü "İyi" sonucunu döndürür.
ifs2
1C. A1 hücresindeki değer 3'ye eşitse, ÇOKEĞER formülü "Mükemmel" sonucunu döndürür.
ifs3
1D. A1 hücresindeki değer 1,2 ya da 3'e eşit değilse, ÇOKEĞER formülü "Sonuç Yok" sonucunu döndürür.
ifs4
Not: Koşula uymayan değer çıkarsa ne yazmasını istediğimiz alan için kullandığımız DOĞRU yerine 1=1 değerini de kullanabilirsiniz.