Değerlerin Yerini Değiştirme

Bu yazı, Excel VBA'da iki değerin nasıl değiştirileceğini anlatmak amacııyla hazırlanmıştır. 

İlk olarak çalışma sayfamızdaki iki değeri ele alalım.

sw1

Çalışma sayfanıza bir komut düğmesi ve bu konut düğmesine aşağıdaki kod satırlarını ekleyin:

1. İlk olarak, Double türünde Gecici olarak adlandırılan bir değişken tanımlıyoruz.

Dim temp As Double

2. Gecici adlı değişkene A1 hücresinin değerini atıyoruz.

temp = Range("A1").Value


3. Şimdi, B1 hücresinin değerini A1 hücresine güvenli bir şekilde yazabiliriz.  (Tanımladığımız Gecici değişkeni, A1 hücresinin değerini geçici olarak sakladık, böylece onu kaybetmeyeceğiz).

Range("A1").Value = Range("B1").Value

4. Son olarak, A1 hücresinin (geçici olarak yazılmış) değerini B1 hücresine yazalım.

Range("B1").Value = temp

5. Komut düğmesine iki kez tıklayın.

Sonuç:

sw2

sw3