Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme

Bu kod ile Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, işlerinizde zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Function GetNumeric(CellRef As String)
Dim StringLength As Integer
StringLength = Len(CellRef)
For i = 1 To StringLength
    If IsNumeric(Mid(CellRef, i, 1)) Then Result = Result & Mid(CellRef, i, 1)
Next i
GetNumeric = Result
End Function

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kod bir Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon olarak işlev göstermektedir.

Örneğin, A1 hücresine Ali 1 Veli, B1 hücresine =GetNumeric(A1) yazdığınızda, B1 hücresi sonuç olarak 1 döndürecektir.

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Tekrar Eden Verileri Farklı Sütunda Yazma
Hücrenin Rengini Değiştirme
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Excel Alarm Kurma
Makro Etkinleştirilmeden Sayfalar Görüntülenmesin
Boş Hücreleri Vurgulama
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Belirli Bir Metne Sahip Hücreleri Vurgulama
Seçili Hücrelerden Boşlukları Kaldırma
Satır Yüksekliğini Ayarla
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Metinden Konuşma Oluşturma
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Formüllü Hücreleri Renklendir
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
İçinde Bulunduğumuz AY Sayfasının Aktif Edilmesi
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Kilitlenmemiş Hücreleri Seçme İşlemi
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
UserForm Açılırken Efekt Ekleme
Negatif Sayıları Vurgulama
Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme
Program Başlangıcı Kodları
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Makro ile Biçimleri Temizleme
Çalışma Sayfasının Ekran Görünümünü Büyütme
Toplama İşlemi Yapan Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Excel Makroları ile Klasör Arama
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Makrolar ile Sonraki Sayfaya Geçmek
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Sayfaların Seçilmesini Sağlama
Bağlantılı Resim Ekleme
Sayfa Üzerindeki Formüllerin Sayısını Bulma

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir kar marjı hesaplamanız gerekiyorsa, satış fiyatından maliyetini çıkarıp tekrardan satış fiyatına bölmeniz yeterli olacaktır.
Bunun için basit bir şekilde, üst resimdeki dosyayı referans aldığımızda; =(E5-F5)/E5 formülünü yazmanız yeterli olacaktır.
Ctrl + 1 tuşu ile hızlı bir şekilde Hücre Biçimlendirme penceresini açıp, Sayı sekmesinden Yüzde Oranı'nı ayarlayarak yüzde görünecek şekilde görünümünü de değiştirirsiniz
Yükleniyor...