Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak

Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak isimli kod ile, farklı bir Excel dosyası üzerinde kolayca şifreli UserForm oluşturabilirsiniz.

XD Destek İste
Public MyPass

Sub MainProgram()  
    MyPasswBox    
    If MyPass <> "" Then
        MsgBox "Girilen sifre : " & MyPass
    End If
End Sub

Sub MyPasswBox()
    Dim PassWForm
    Set PassWForm = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
    PassWForm.properties("Width") = 200
    PassWForm.properties("Height") = 90
    Set NewTextBox = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.TextBox.1")
    PassWForm.properties("Caption") = "Sifre girisi !"
        With NewTextBox
            .Width = 120
            .Height = 18
            .Left = 8
            .Top = 20
            .PasswordChar = "*"
            .ForeColor = vbRed
        End With
    Set NewCommandButton1 = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1")
        With NewCommandButton1
        .Caption = "Vazgeç"
        .Height = 18
        .Width = 50
        .Left = 140
        .Top = 18
        End With
    Set NewCommandButton2 = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1")
        With NewCommandButton2
            .Caption = "Tamam"
            .Height = 18
            .Width = 50
            .Left = 140
            .Top = 42
        End With
        With PassWForm.CodeModule
            X = .CountOfLines
            .InsertLines X + 1, "Sub CommandButton1_Click()"
            .InsertLines X + 2, "Unload Me"
            .InsertLines X + 3, "End Sub"
            .InsertLines X + 4, "Sub CommandButton2_Click()"
            .InsertLines X + 5, "MyPass = TextBox1"
            .InsertLines X + 6, "Unload Me"
            .InsertLines X + 7, "End Sub"
            .InsertLines X + 8, "Sub UserForm_Activate()"
            .InsertLines X + 9, "Me.SpecialEffect=3"
            .InsertLines X + 10, "End Sub"
        End With
    VBA.UserForms.Add(PassWForm.Name).Show
    ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove VBComponent:=PassWForm
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Belirli Bir Metne Sahip Hücreleri Vurgulama
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Toplu Satır Silme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
ListBox Üzerindeki Verilere Çoklu Seçim Yapma
Ondalık Sayıları Tam Sayıya Çevirme
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Makro ile Hızlı Doldurma
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
İstenilen Şart Sağlanmıyorsa Kayıt Gerçekleşmesin
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Son Satır Numarasını Bulma
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Sayfa Üzerindeki Formüllerin Sayısını Bulma
Bilgisayar Bilgilerini Özetleme
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
Toplama İşlemi Yapan Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon
Aktif Hücreye Açıklama Ekleme
Metin Sarmayı Kaldırma
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
İçinde Bulunduğumuz AY Sayfasının Aktif Edilmesi
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Hücre Biçimlendir Yazı Tipi Penceresini Açma
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Grafik Türünü Değiştirme
Metni Tersten Yazdırma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Dar Kenar Boşluğu Yazdırma
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme
Excel Hücresini Seçme Makrosu
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Tüm Çalışma Sayfalarını Gösterme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Hücredeki Değer Sıfırdan Büyükse İşlem Yapma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Excel Satır Seçme Kodu
Excel Makroları ile Klasör Silme
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

#YOK! (#NULL?) Hatası

Formülde bazı yerlerde ya noktalı birgül yerine virgül kullanmışsınızdır. Ya da başvurulan hücrelerde başvuru bilgisi bulunamamıştır. Çoğunlukla Düşeyara, yatayara gibi formül sonuçlarında bu hata alınabiliyor.

Detaylı bilgi için buradaki makalemizi inceleyebilirsiniz.
Yükleniyor...