Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak

Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak isimli kod ile, farklı bir Excel dosyası üzerinde kolayca şifreli UserForm oluşturabilirsiniz.

XD Destek İste
Public MyPass

Sub MainProgram()  
    MyPasswBox    
    If MyPass <> "" Then
        MsgBox "Girilen sifre : " & MyPass
    End If
End Sub

Sub MyPasswBox()
    Dim PassWForm
    Set PassWForm = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
    PassWForm.properties("Width") = 200
    PassWForm.properties("Height") = 90
    Set NewTextBox = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.TextBox.1")
    PassWForm.properties("Caption") = "Sifre girisi !"
        With NewTextBox
            .Width = 120
            .Height = 18
            .Left = 8
            .Top = 20
            .PasswordChar = "*"
            .ForeColor = vbRed
        End With
    Set NewCommandButton1 = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1")
        With NewCommandButton1
        .Caption = "Vazgeç"
        .Height = 18
        .Width = 50
        .Left = 140
        .Top = 18
        End With
    Set NewCommandButton2 = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1")
        With NewCommandButton2
            .Caption = "Tamam"
            .Height = 18
            .Width = 50
            .Left = 140
            .Top = 42
        End With
        With PassWForm.CodeModule
            X = .CountOfLines
            .InsertLines X + 1, "Sub CommandButton1_Click()"
            .InsertLines X + 2, "Unload Me"
            .InsertLines X + 3, "End Sub"
            .InsertLines X + 4, "Sub CommandButton2_Click()"
            .InsertLines X + 5, "MyPass = TextBox1"
            .InsertLines X + 6, "Unload Me"
            .InsertLines X + 7, "End Sub"
            .InsertLines X + 8, "Sub UserForm_Activate()"
            .InsertLines X + 9, "Me.SpecialEffect=3"
            .InsertLines X + 10, "End Sub"
        End With
    VBA.UserForms.Add(PassWForm.Name).Show
    ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove VBComponent:=PassWForm
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Tüm Satırda İşlem Yapan Döngü
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Çalışma Kitabının Adını Tarih Olarak Kaydetme
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Hesap Makinesini Açma
Makro ile Biçimleri Temizleme
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Belirli Metni Vurgulama
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Hücrenin Rengini Değiştirme
Excel Makroları ile Form Çağırma
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Sütun Genişliğini Ayarla
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Özel Sayfaları Yazdırma
Makro ile Hızlı Doldurma
Excel Satır Seçme Kodu
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Çift Satırlı Msgbox Örneği
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Grafik Türünü Değiştirme
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
Top 10 Değeri Renklendirme
Çalışma Kitabının Yedeğini Oluşturma
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Sayıyı Çift ya da Çiftin Katı Yapma
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Adlandırılmış Aralıkları Vurgulama
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Hücre Aralığını Görüntüye Dönüştürme
Makrolar ile Sonraki Sayfaya Geçmek
Son Sütun Numarasını Bulma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Kullanılan Tüm Sütunları Otomatik Sığdır
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir hücrenin tüm biçimlerini en hızlı bir şekilde başka bir hücreye uygulamanın en kısa yolu, Excel'in Biçim Boyama iconunu kullanmaktır.
Başka hücreye biçimlendimek istediğiniz ana hücreniz seçiliyken;
Excel Şerit Menü  -> Giriş -> Biçim Boyacısı simgesine tıklamanız ve sonra da biçimlendirmek istediğiniz yeni hücreye tıklamanız yeterli olacaktır.

Biçim boyacısı
Yükleniyor...