Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak

Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak isimli kod ile, farklı bir Excel dosyası üzerinde kolayca şifreli UserForm oluşturabilirsiniz.

XD Destek İste
Public MyPass

Sub MainProgram()  
    MyPasswBox    
    If MyPass <> "" Then
        MsgBox "Girilen sifre : " & MyPass
    End If
End Sub

Sub MyPasswBox()
    Dim PassWForm
    Set PassWForm = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
    PassWForm.properties("Width") = 200
    PassWForm.properties("Height") = 90
    Set NewTextBox = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.TextBox.1")
    PassWForm.properties("Caption") = "Sifre girisi !"
        With NewTextBox
            .Width = 120
            .Height = 18
            .Left = 8
            .Top = 20
            .PasswordChar = "*"
            .ForeColor = vbRed
        End With
    Set NewCommandButton1 = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1")
        With NewCommandButton1
        .Caption = "Vazgeç"
        .Height = 18
        .Width = 50
        .Left = 140
        .Top = 18
        End With
    Set NewCommandButton2 = PassWForm.Designer.Controls.Add("forms.CommandButton.1")
        With NewCommandButton2
            .Caption = "Tamam"
            .Height = 18
            .Width = 50
            .Left = 140
            .Top = 42
        End With
        With PassWForm.CodeModule
            X = .CountOfLines
            .InsertLines X + 1, "Sub CommandButton1_Click()"
            .InsertLines X + 2, "Unload Me"
            .InsertLines X + 3, "End Sub"
            .InsertLines X + 4, "Sub CommandButton2_Click()"
            .InsertLines X + 5, "MyPass = TextBox1"
            .InsertLines X + 6, "Unload Me"
            .InsertLines X + 7, "End Sub"
            .InsertLines X + 8, "Sub UserForm_Activate()"
            .InsertLines X + 9, "Me.SpecialEffect=3"
            .InsertLines X + 10, "End Sub"
        End With
    VBA.UserForms.Add(PassWForm.Name).Show
    ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove VBComponent:=PassWForm
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.
#Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturmak #başka #dosyada #şifreli #userform #oluşturmak
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Satır Yüksekliğini Ayarla
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Excel Hücresine Gitme Makrosu
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
Sütun Genişliğini Ayarla
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Dolar Okutma Makrosu
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Listbox ve Combobox Satır Kaydırma
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Excel Satır Silme Kodu
Son Satır Numarasını Bulma
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Son Sütun Numarasını Bulma
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Dizileri Döngüye Eklemek
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Bir Değeri Renklendirme
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Makro ile Biçimleri Temizleme
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Makro ile Boş Satırları Silme
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Seçili Satırların Sayısını Bulma
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Son Dolu Satırın Bir Altına Yazdırma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Yazı Efekti Verme Kodu
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Formu Kapatma Makro Kodu
Aç Penceresini Açan Makro
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Hesap Makinesini Açma
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Program Başlangıcı Kodları
56 Renk Kodunu Sıralama
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

#SAYI/0! (#DIV /0!) Hatası

Kurmuş olduğunuz formül ya bir sayıyı sıfıra bölmeye çalışıyor ya da bölme işlemini yapmak için gösterdiğiniz hedef hücrenin içeriği boşttur.

Bu hatayla ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Yükleniyor...