Aralıklı Olarak Satır Silme

Aralıklı Olarak Satır Silme isimli kod, bir veri aralığındaki satırları birer birer atlayarak silme işlemini gerçekleştiren bir vba örneği içermektedir.

XD Destek İste
Sub aralikli_silme()
For i = 19 To 1 Step -2
    a = a & "," & Cells(i, 1).Address(False, False)
Next
Range(Right(a, Len(a) - 1)).EntireRow.Delete
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

1:20 satırlarında herhangi bir sütunda arasında yazılı olan veriler olduğunuzu varsaydığınızda, bu kod çalıştırılırsa; 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 numaralı satırlar tamamen silinecek ve veriler üste doğru kayacaktır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Kopyala ve Özel Yapıştır
Dolar Okutma Makrosu
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Aktif Sayfayı Kopyala Yeni Bir Kitaba Yapıştır
Aktif Hücrenin Satır Numarasını Bulma
Excel Satır Seçme Kodu
Seçili Sütunların Sayısını Bulma
Txt Dosyası Oluşturma
Excel Makroları ile Dosya Silme
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Dizileri Döngüye Eklemek
Aktif Hücreye Günün Tarihini Yazma
Makro ile Hızlı Doldurma
Formu Kapatma Makro Kodu
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Boş Hücreleri Sıfırlarla Değiştirme
Sütunda Yazılı Olanlardan Sayfa Adı Yapma
Top 10 Değeri Renklendirme
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Hücrede Değişiklik Olduğunda Makroyu Çalıştırma
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Bir Değeri Renklendirme
Cümle Durumuna Dönüştürme
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Satır Yüksekliğini Ayarla
Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Transparan UserForm Oluşturmak
Yazı Efekti Verme Kodu
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Program Başlangıcı Kodları
Ondalık Sayıları Tam Sayıya Çevirme
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Excel ile Faiz Hesaplama Kodu
Kare Kökünü Hesaplama
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Seçili Hücrenin Sütun Harfini Bulma
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Küp Kökünü Hesaplama
Sayıların Önündeki Tek Tırnak İşaretini Kaldırma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Hücreyi Araya Yerleştirme Shift Sürükle
Aktif Sayfayı Kapatma Ctrl F4
Formül Ekle Shift F3
Bitişik Hücre Aralığı Seçme Shift Tıklama
Hızlı Doldurma Kısayolu Ctrl E
Excel VBA kodları yazarken bazı durumlarda ve vba yapısı gereğince kod satırları ekrana sığmamakta ve sağa doğru uzayabilmektedir. Özellikle kodların okunması, incelenmesi esnasında çok can sıkıcı olan bu uzun kodları, alt tire kullanarak kısaltıp, bir alt satırda listeleyebilir ve ekrana sığmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:
Sub Deneme()
Application.Visible = _
False
End Sub

Alt tire (_) kullanarak False komutunu alt satırda sorunsuz bir şekilde göstermeyi sağladık.
Yükleniyor...