Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama

Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama isimli kodu kullanarak, sayfa üzerindeki aktif hücrenin satır ve sütunlarının seçilmesi sağlanır.

XD Destek İste
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim Alan As String
    Alan = Target.Cells.Address & "," & Target.Cells.EntireColumn.Address & "," & Target.Cells.EntireRow.Address
    Range(Alan).Select
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve hangi sayfada deneme yapacaksanız, o sayfanın adının üstüne çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu çalıştırmak için, yapıştırdığınız sayfadaki aktif hücreye çift tıklama yapmanız yeterli olacaktır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Excel Makroları ile Klasör Silme
Hücrenin Rengini Değiştirme
Aktif Çalışma Sayfası Korumasını Kaldırma
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Aralıklı Olarak Satır Silme
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Hedef Aramayı Kullanma
Makrolar İşlem Yaparken Ekranın Kilitlenmesi
Belirli Bir Metne Sahip Hücreleri Vurgulama
Tüm Satırları ve Sütunları Gösterme
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Verileri Tek Sütuna Göre Sıralama
Bir sayfadaki Veriyi Diğer Sayfaya Aktarma
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Bir Aralıktaki Minimum Değeri Renklendirme
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Satırları Otomatik Sığdır
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Sayfadaki Kelime ve Sayı Adetlerini Bulma
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Excel Makroları ile Dosya Silme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Kopyala ve Değer Olarak Yapıştır
Kopyala ve Biçimleri Yapıştır
Hatalı Hücreleri Renklendirme
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Makro ile Boş Satırları Silme
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Hücre Aralığını Görüntüye Dönüştürme
Boş Hücreleri Sıfırlarla Değiştirme
Excel Alarm Kurma
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Hesap Makinesini Açma
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir çalışma sayfasının hızlı bir şekilde kopyasını oluşturmak için:

  1. Klavyede Ctrl tuşuna basın.
  2. Ctrl tuşu basılıyken, çalışma kitabının altındaki sekme adına sol tıklayın, çalışma sayfasını çalışma alanına doğru sürükleyin (imleç ile birlikte bir dikdörtgenin artı işaretinin göründüğünü fark edersiniz).
  3. Düğmeyi bırakın.

sayfa-kopyalama

Not: Çalışma sayfasının kopyasının konumu, Ctrl tuşundan nereye gittiğinize bağlıdır. İmleci sürüklediğinizde küçük bir siyah ok (aşağı doğru işaret) olduğuna dikkat edin. Bu ok çalışma sayfasının kopyasının konumunu belirler.
Yükleniyor...