Aktif Hücreye Açıklama Ekleme

Aktif Hücreye Açıklama Ekleme isimli kodu kullanarak, aktif durumdaki hücrelere istediğiniz şekilde belirlediğiniz açıklamalar yazma işlemini yapabilirsiniz

XD Destek İste
Sub Aciklama()
Dim Cmt As Comment
Set Cmt = ActiveCell.AddComment
Cmt.Text "ExcelDepo'dan merhaba"
With Cmt.Shape.TextFrame.Characters.Font
    .Name = "Segoe UI"
    .Size = 14
End With
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Kodu kullanma durumunda, ilgili alanları kendinize göre revize edebilirsiniz.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Özet Tablo Aralığını Otomatik Güncelleştirme
Satır Yüksekliğini Ayarla
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Excel Dosya Arama Yapma Makrosu
Hücredeki Değişikliklerin Kaydını Tutma
Excel Üzerinden Klasör Alma Kodu
Sütunları Otomatik Sığdırma
TextBox Nesnelerinin Arasında Boşluk Bırakma
Dizileri Döngüye Eklemek
Excel Makroları ile Hücreye Saat Ekleme
Yorumları Yazdırma
Özel Sayfaları Yazdırma
Excel Makroları ile Dosya Taşıma
Kapanış Mesajı Ekleme
Çalışma Sayfalarını Alfabetik Olarak Sıralama
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Klavyeye Makro Atama ve Çalıştırma
Makro ile Boş Satırları Silme
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Sağ Tık ile Açılan Menüye Ekleme Yapma
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Birden Çok Satır Ekleme
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Zaman Aralığı Ekleme
Aktif Hücrenin İçeriği Hakkında Bilgi Verme
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Yanıp Sönme Efekti Verme Kodu
Bir Aralığa Alfabenin Harflerini Ekleme
Label Nesnesine Kayan Yazı Ekleme
Verileri Birden Çok Sütuna Göre Sıralama
Seçili Aralığı PDF Olarak Kaydetme
Bağlantılı Resim Ekleme
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Grafiği Görüntü Olarak Yapıştırma
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Kopyala ve Özel Yapıştır
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Metinden Konuşma Oluşturma
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Birden Çok Çalışma Sayfası Ekleme
Hedef Aramayı Kullanma
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Metin Sarmayı Kaldırma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir veri aralığında bulunan formülleri kolay bir şekilde değere çevirmenin kopyala / yapıştırdan daha kolay bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

Veri aralığınızı seçin ve seçimin kenarına sağ tıklayın, biraz sağa hareket ettirin, orijinal pozisyona geri dönün ve sağ tıklamayı bırakın.
Formülleri değerlere dönüştürmek için kullanabileceğiniz bir menünün göründüğüne şahit olacaksınız.

Formülü hızlıca değere çevirme
Yükleniyor...