Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme

Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme isimli kod, seçili olan hücrenin hemen üzerine bir satır ekler ve eklenen satırdaki aktif hücreye günün tarihini yazar

XD Destek İste
Dim Hücre As Range
Sub ÜstüneSatırEkle()

On Error Resume Next
Set Hücre = ActiveCell
Hücre.Rows("1:1").EntireRow.Insert Shift:=xlDown
Hücre.Offset(-1, 0).Value = Date
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Vba ile satır eklemenin nasıl yapılması gerektiğini araştıranlar için yol gösterici faydalı bir kod örneğidir. Eklenen hücre fark edilsin diye günün tarihinin otomatik getirilmesi seçeneği eklenmiştir. Gerek görmeyenler bu satırı kaldırabilir.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Aktif Satırı ve Sütunu Vurgulama
Hatalı Hücreleri Renklendirme
Pivot Tablo Alt Toplamlarını Gizleme
Excel Üzerinden Klasör Açma Kodu
Sütun Genişliğini Ayarla
Tekrarlayan Verileri Vurgulama
Excel Menüsüne Ekleme Yapma Kodu
İki Sütundaki Değerleri Karşılaştırıp Ayrıştırma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Veri Giriş Formunu Etkinleştirme
Metin Sarmayı Kaldırma
Küp Kökünü Hesaplama
Son Sütun Numarasını Bulma
Hesap Makinesini Açma
Metni Tersten Yazdırma
Excel Kapanırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Makroları ile Dosya Sayısını Bulma
Ondalık Sayıları Tam Sayıya Çevirme
Makro ile Hızlı Doldurma
Excel Sayfalarında Çarpım Tablosu Oluşturma
Bağlantılı Resim Ekleme
Aç Penceresini Açan Makro
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Checkbox ile Exceli Kapatıp Açmak
Hücredeki Değer Boşsa Kayıt Gerçekleşmesin
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Yanlış Yazılmış Hücreleri Vurgulama
Hücredeki Değere Göre İşlem Yapma
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Kapanış Mesajı Ekleme
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Çalışma Kitabını E-Posta Ekine Ekleme
Şeffaf UserForm Oluşturma Kodu
Makro ile Boş Satırları Silme
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Sayfadaki Ad Tanımlamaları Silme
Aktif Hücrenin Üstüne Satır Ekleme
Sayfa Üzerindeki Formüllerin Sayısını Bulma
Excel Makroları İle Not Defterini Açmak
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
Tek Satırı Kes Kopyala ve Yapıştır
UserForm Resize Özelliği Eklemek
Aktif Hücrenin Temel Bilgilerini Bulma
2. Satırdaki Bilgileri Silmek
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

YARARLI KISAYOLLAR
Satır Seçme Shift Space
Sütun Seçme Ctrl Space
Kes / Alternatif Shift Delete
Tablo Seçimi Yapma Ctrl *
Tablonun Satırını Seçme Shift Space
Aşağıdaki resimde olduğu gib bir tablonuz olduğunu ve belirtildiği gibi sütun eklemeniz gerektiğini varsayalım.

bir seferde çoklu sütun ekleme

Excel kullanıcıları burada genelde sütunlara tek tek seçerek birden fazla seferde sütun ekleme işlemini yapmaktadır. Bunu bir tık kısaltmanın yolu ise:

Sütunları birbiri ardına seçin (seçerken Ctrl tuşunu basılı tutun, fare ile bir kerede seçim yapmayın).
Sütun başlığını sağ tıklayın ve Ekle'yi seçin - bu, seçilen sütunların her biri için araya bir sütun ekler.

bir seferde çoklu sütun ekleme
Yükleniyor...