Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi

Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi isimli kod, Excel'i ilk açtığınızda UserForm'un otomatik olarak açılmasını sağlamaktadır.

XD Destek İste
Private Sub Workbook_Open()
    UserForm1.Show
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Microsoft Excel Objects yazısının solundaki + simgesini tıklayın ve BuÇalışmaKitabı kısmına çift tıklayın.
  4. Üstteki kodu yapıştırın.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Excel Makro Modulü Silme Kodu
İçinde Bulunduğumuz AY Sayfasının Aktif Edilmesi
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Sütunları Otomatik Sığdırma
Cümle Durumuna Dönüştürme
Açılışta Üç Kere Şifre Hakkı Vermek
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Birden Çok Satır Ekleme
Excel Makroları ile Form Çağırma
Excel Satır Silme Kodu
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Hücre Aralığını Görüntüye Dönüştürme
Her Bir Sütundaki Maksimum Değeri Bulma
Son Satır Numarasını Bulma
Hücrenin Arka Plan Rengini Değiştirme
Etkin Sayfa Hariç Çalışma Sayfalarını Gizleme
Bir Aralıktaki Maksimum Değeri Renklendirme
Sayfada Alan Seçme ve Listeleme
Ad Yöneticisindeki Tüm Adları Görünür Yapmak
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Son Sütun Numarasını Bulma
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Tekrar Eden Verileri Farklı Sütunda Yazma
Küp Kökünü Hesaplama
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Tarih ve Saatten Saati Kaldırma
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
Boş Hücreleri Vurgulama
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
Sütun Genişliklerini Otomatik Ayarlama
Hücredeki Değer Sıfırdan Büyükse İşlem Yapma
Aktif Hücrenin Sütun Numarasını Bulma
Boş Hücreleri Sıfırlarla Değiştirme
Metni Tersten Yazdırma
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
Kullanıcı Adınızı Bulma
Toplu Satır Silme
UserForm Kapatma Kodu
ListBox Üzerindeki Verilere Çoklu Seçim Yapma
Derece Simgesi Ekleme
Excel Crackleme İşlemi Makrosu
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir veri aralığının en üstündeki hücreye hızlıca gitmek için, Ctrl + Sol Ok tuşunu kullanmanız ya da fareyi aktif hücrenin sol çizgisine getirip (aşağıdaki görüntüdeki gibi) çift tıklamanız yeterli olacaktır.

Yükleniyor...