Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme

Açık Excel Kitaplarını Yerleştirme isimli kod ile ekrandaki tüm açık Excel kitaplarını bir pencerede gösterecek şekilde yerleştirebilirsiniz.

XD Destek İste
Sub test_windows()
    ActiveWindow.WindowState = xlNormal
 
    Tiler Windows, 0, 0, Application.UsableWidth, Application.UsableHeight, , 2
End Sub
Sub Tiler(ObjColl As Object, OffsetX As Double, OffsetY As Double, _
          UsableWidth As Double, UsableHeight As Double, _
          Optional Rows As Long = 0, Optional Cols As Long = 0)
    Dim i As Long, blnByCols As Boolean
    Dim lngPri As Long, lngSec As Long, lngPriRemainder As Long
    Dim dblPriMax As Double, dblSecMax As Double
    Dim dblPriStart As Double, dblSecStart As Double
    Dim dblPriLen As Double, dblSecLen As Double
 
    If Cols = 0 And Rows = 0 Then Exit Sub
 
    blnByCols = Not Cols = 0
 
    lngPri = IIf(blnByCols, Cols, Rows)
    dblPriMax = IIf(blnByCols, UsableWidth, UsableHeight)
    dblSecMax = IIf(blnByCols, UsableHeight, UsableWidth)
    lngPriRemainder = ObjColl.Count Mod lngPri
    lngSec = -Int(-ObjColl.Count / lngPri)
    dblSecLen = dblSecMax / lngSec
 
    For i = 0 To ObjColl.Count - 1
        If i >= ObjColl.Count - lngPriRemainder Then
            dblPriStart = dblPriMax / lngPriRemainder * ((i Mod lngPri) Mod lngPriRemainder)
            dblPriLen = dblPriMax / lngPriRemainder
        Else
            dblPriStart = dblPriMax / lngPri * (i Mod lngPri)
            dblPriLen = dblPriMax / lngPri
        End If
        dblSecStart = (dblSecMax / lngSec) * Int(i / lngPri)
 
        ObjColl(i + 1).Left = IIf(blnByCols, dblPriStart, dblSecStart) + OffsetX
        ObjColl(i + 1).Top = IIf(blnByCols, dblSecStart, dblPriStart) + OffsetY
        ObjColl(i + 1).Width = IIf(blnByCols, dblPriLen, dblSecLen)
        ObjColl(i + 1).Height = IIf(blnByCols, dblSecLen, dblPriLen)
    Next
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Tüm açık Excel dosyalarınız tek bir pencerede listelenir.

Etiketler

Hazır Dosyayı İndir

  DOSYAYI İNDİR
50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Birden Çok Satır Ekleme
Seçili Hücrelerdeki Harfleri Büyük Harfe Değiştirme
Makro ile Git Penceresini Açma
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Birleştirilmiş Tüm Hücreleri Ayırma
Giriş Kutusu ve Mesaj Yazma İşlemi
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Makrolar İşlem Yaparken Ekranın Kilitlenmesi
Derece Simgesi Ekleme
Excel Şerit Menü Çubuğunu Gizleme
Satır Yüksekliklerini Otomatik Ayarlama
56 Renk Kodunu Sıralama
Aç Penceresini Açan Makro
Küp Kökünü Hesaplama
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Google Üzerinde Arama Yapma
Sayfadaki Grafikleri Yeniden Boyutlandırma
Boş Hücrelerin Görünmez Alanını Vurgulama
UserForm Açılırken Efekt Ekleme
Hücreye Girilen Değerleri Farklı Bir Sayfaya Kaydetme
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Hoş Geldiniz Mesajı Ekleme
Bir Dizeden Sayısal Veriler Elde Etme
Aktif Hücreye Açıklama Ekleme
Çalışma Sayfalarını Ayrı PDF Olarak Kaydetme
Tüm Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Koruma
Satır Yüksekliğini Ayarla
MsgBox ile Uyarı Çıkarma Kodu
Otomatik Olarak Tarih ve Zaman Ekleme
İlk ve Son Hücre Arasındaki Satır Sayısı
Aktif Sütuna Göre Diğer Sütunda İşlem
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
Excel Hücrelerini Çözme
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Excel Makroları ile Klasör Silme
Seçili Alandan İstenilen Karakteri Kaldırma
Belirli Bir Metne Sahip Hücreleri Vurgulama
Kopyala ve Özel Yapıştır
Alarmlı Saat Ekleme Kodu
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Boşluk Olan Hücreleri Renklendirme
Aktif Çalışma Sayfası Dışında Tümünü Silme
Tüm Formülleri Değerlere Dönüştürme
Çalışma Kitabındaki Tüm Pivot Tabloları Yenileme
Kapanışta Sayfaların Otomatik Olarak Gizlenmesi
Toplu Sütun Silme
Satırlardaki Farkı Renklendirme
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Bir Excel sayfası üzerinde aynı içeriği temsil eden sütunlara ait ilk satırın üzerindeki bir satıra, bu sütunları kapsayacak hücreleri birleştirip başlık ataması yaptığımız olmuştur. Kullandığınız şablonlar veritabanı niteliğinde olmayan form, raporlamalarınıza görsellik katması için bu uygulamayı tavsiye ederim.

Ama veriler sadece veritabanı niteliğinde ise, hücre birleştirmeden kaçınmalısınız. Karşınıza çıkabilecek bazı problemlerin neler olduğuna dair buradaki yazıya göz atabilirsiniz.

Peki, veritabanı olarak kullandığınız bir sayfada, atayacağınız başlığı hücre birleştirme yapmadan ortalayabilir misiniz?

örneğin A2 ve C2 aralığınızda, Sicil, Adı, Soyadı şeklinde 3 sütundan oluşan verileriniz var. Siz A1:C1 aralığına "Personel Bilgileri" şeklinde bir başlık yazıp, bunu hücre birleştirme yapmadan yapacaksınız.
Bunun için:
  1. A1:C1 aralığını seçin.
  2. Farenin sağ tuşuna basın ve Hücreleri Biçimlendir'i seçin.
  3. Metin Hizalama seçeneklerinden, Yatay seçeneğinin altındaki listeyi tıklayın.
  4. Açılan listeden, Seçim Arasında Ortala seçip Tamam'a tıklayın.
Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.Hücre Birleştirilmedi ama ortalama yapıldı.

Yükleniyor...