1. TARAFLAR
  • İşbu Kullanıcı Kayıt Sözleşmesi ("Sözleşme"), ExcelDepo.Com ("ExcelDepo") ile web sitesi'ne üye ya da ziyaret edecek olan gerçek kişi arasında, elektronik ortamda imzalanmaktadır.

  • Üye/Ziyaretçi, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 2. TANIMLAR
  • Websitesi: https://www.exceldepo.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "ExcelDepo"nun işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen ve "İçerikler"in sunulduğu online platform.

  • İçerikler: "Websitesi"nde yer alan ve Excel kullanımını geliştirmeyi amaçlayan ve konusunun tamamen Excel olduğu yazı, örnek, ders, video.

  • Ziyaretçi: "Websitesi"ni ziyaret eden, "Websitesi"nde yer alan "İçerikler"i inceleyen gerçek kişi.

  • Kullanıcı: "Websitesi"ne üye olan ve ziyaret eden ve "Websitesi"nde yer alan "İçerikler"i satın alan, indiren, inceleyen, izleyen, yorumlayan, cevaplayan gerçek kişi.

  • İş Ortağı : "Websitesi"ne üye olan ya da ziyaret eden ve "Websitesi"nde yer alan "İçerikler"i satın alan, indiren, inceleyen, izleyen, yorumlayan, cevaplayan ve "Websitesi"ne "İçerikler" ekleyen gerçek kişi.

  • Program: "İş Ortağı" tarafından hazırlanmış, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye ya da işlerini kolaylaştırmaya yarayacak olan ve belirli bir fiyat karşılığında satılan, Excel ile yapılmış çalışmalar.

  • Dosya : "İş Ortağı" tarafından hazırlanmış, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye ya da işlerini kolaylaştırmaya yarayacak olan, bir paket ve süre karşılığında indirilebilecek Excel ile yapılmış çalışmalar.

  • Makale : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik yazılmış özgün yazılar.

  • Video : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış ve izlenebilir ders ya da bilgilendirmeler.

  • Kurs : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış ve birden fazla "Video" nun yer aldığı ve ücretli olarak satılan e-eğitim uygulaması.

  • Haber : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların güncel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak amacıyla eklenmiş haber niteliğinde olan tüm yazılar.

  • Test: "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan seçenekli ve konu bazlı birden fazla Excel sorusu.

  • Soru : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan tek Excel sorusu.

  • İpucu : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan yararlı bilgiler.

  • Kısayol : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan, Excel'i sadece klavyeden ve daha hızlı kullanmaya yarayan yararlı bilgi

  • Özellik : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan, Excel uygulamasının neleri kapsadığını, hangi işlemleri yapabildiğinin tanıtımı.

  • Excel Sözlüğü : "İş Ortağı" tarafından, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ların Excel bilgilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olan, Excel terimlerinin tanıtılması.

 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • İşbu Sözleşmenin konusu, "Websitesi" kullanım ve "ExcelDepo" üzerinden "İş Ortağı" tarafından sunulan tüm "İçerikler"in, "Ziyaretçi/Kullanıcı"ya katkı sağlanmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi; bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • "Kullanıcı" statüsünün kazanılması için, "Ziyaretçi"nin "Websitesi"nde bulunan "ExcelDepo Kullanıcı Kayıt Sözleşmesi"'ni onaylayarak, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçeğe uygun bilgilerle doldurması ve kullanımda olan e-posta adresine gönderilen kullanıcı kaydını onaylaması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ile "Kullanıcı" statüsü başlamakta ve böylece "Kullanıcı" işbu Sözleşme ve "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu kullanıcı şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. "Kullanıcı"nın hak ve yükümlülükleri sadece "Kullanıcı" başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Kullanıcı" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

  • "Kullanıcı" "Websitesi" üzerinden incelediği tüm "İçerikler"e katkı sağlamak ve kazanç elde etmek, puan kazanmak amacıyla "İş Ortağı" olmayı istemesi halinde,"İş Ortaklığı Sözleşmesi"nde belirtilen tüm gerekli yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak "ExcelDepo"nun herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  • "Kullanıcı" tarafınca yapılacak olan her türlü yorum ve sorulara verilecek olan her türlü cevapların, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, her türlü sorumluluğun tamamen kendisinde olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  • "ExcelDepo", yürürlükteki mevzuatlar uyarınca, yetkili makamlardan talep gelmesi halinde "Kullanıcı"nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler, üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, yetkili makamlarca talep gelmesi halinde, uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara ya/ya da kullanıcıların vekil tayin ettiği kişilere iletilebilecektir.

  • "Kullanıcı"nın, Profil Sayfası'na erişmek ve "Websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Kullanıcı" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır. "Kullanıcı", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • "Kullanıcı" "Websitesi" üzerinden satın aldığı/alacağı tüm "İçerikler"in, Excel'in yapısı gereğince geri iadesinin mümkün olamayacağını bildiği peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • "ExcelDepo", "Websitesi"nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Websitesi"nin her türlü kullanımına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin bütününün ve/veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.
   • "Websitesi"nin "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması,

   • "Websitesi"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma, kendi reklamını yapma amacıyla kullanılması,

   • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde "Websitesi"nin işbu kullanım koşulları ya da kullanıcı sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,

   • "Websitesi"nin her türlü yasa dışı ya da hile amacı ile kullanılması,

   • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dahil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya "Websitesi"ne ya da "İş Ortağı"na ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi,

   • Herhangi bir "Program"ın fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi,

   • Yorum ve puanlama sistemlerinin "Websitesi" dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması ("Websitesi"ndeki yorumları "Websitesi" dışında yayınlamak, sırf puan kazanmaya yönelik yorumlar yapmak vb),

   • "Kullanıcı"lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması,

   • "Websitesi" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde "Websitesi"ne erişim sağlanmaya çalışılması,

   • "ExcelDepo"nun önceden yazılı iznini alınmaksızın, "Websitesi" üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması,"

  • İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Websitesi"nin ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "ExcelDepo"nun ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  • "ExcelDepo", "Kullanıcı" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Kullanıcı" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Kullanıcı", bilgilerinin "ExcelDepo" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. "ExcelDepo" söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. "Kullanıcı" hangi bilgilerini genele gösterme, hangi bilgilerini gizleme konusunda dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

  • "İş Ortağı" yetkisini almış tüm "Kullanıcı"lar tarafından siteye eklenen "Program"lar hariç tüm "İçerikler" bilgilendirme amaçlı olup "ExcelDepo"yu bağlayıcı hakka sahip değildir. "Kullanıcılar" buradan edindiği bilgileri test etmeden, doğruluğunu incelemeden farklı bir platformda kullanması ve bu nedenle olumsuz bir durumla karşılaşması "ExcelDepo"nun sorumluluğunda değildir. "Kullanıcı" bu durumu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • "ExcelDepo", "Kullanıcı" ile "İş Ortağı" arasında kurulan ilişkide sadece bir aracı platform görevini görecek olup, uyumazlıklarda da taraf olmayacaktır.

 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  • "Kullanıcı/Ziyaretçi", "Websitesi" üzerinden sunulan tüm "İçerikler"i, "ExcelDepo" ve "İş Ortağı"nın bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "ExcelDepo"dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
  • "ExcelDepo", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Websitesi"nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak ve "Kullanıcı"nın onayına sunulacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 7. MÜCBİR SEBEPLER
  • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "ExcelDepo" işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından "ExcelDepo"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla "ExcelDepo"’nun makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 8. HUKUKİ HAKLAR
  • İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 9. BÜTÜNLÜK
  • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 10. BİLDİRİM
  • "Kullanıcı"lar ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya web sitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve "Websitesi"ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek "Kullanıcı"nın sorumluluğundadır.​​​​​​​​​​​​​​

İşbu "Websitesi"ni ziyaret eden "Ziyaretçi"ler ve kayıt olan tüm "Kullanıcı"lar, bu koşullara bağlı olacaktır.