2. Satırdaki Bilgileri Silmek

2. Satırdaki Bilgileri Silmek isimli kodu kullanarak, Excel Sayfası üzerindeki 2. satırın bilgilerinin silinmesini sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Row = 2 Then
    Application.OnKey "{Del}", ""
Else
    Application.OnKey "{Del}"
End If
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kodu kullanmak istediğiniz Excel sayfasının Visual Basic kod kısmına yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Salt Okunur Excel Dosyasını Kontrol Etme
2. Derece Denklemin Grafiğini Çizmek
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
Excel Kitabındaki Sayfa Adlarının Listelenmesi
Excel ile Demo Yapma Makrosu
Özel Sayfaları Yazdırma
Pivot Verilerini Almayı Devre Dışı Bırakma Etkinleştirme
Seçili Her Satırdan Sonra Bir Satır Ekleme
Ondalık Sayıları Tam Sayıya Çevirme
Seçili Alanda Yinelenenleri Vurgulama
Excel Makroları ile Klasör Arama
Sütunları Otomatik Sığdırma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Aktif Hücreye Açıklama Ekleme
Kaydedilmemiş Açık Çalışma Kitaplarını Sayma
Tüm Sütunda İşlem Yapan Döngü
Gizlenmiş Makro Örnekleri
Yorumları İçeren Hücreleri Renklendirme
Çalışma Kitabındaki Tüm Çalışma Sayfalarını Koruma
Dördüncü Sütunda İşlem Yapılınca Çalışan Makro
UserForm Üzerinde Dört İşlem
Seçilmiş Alanı Kes Kopyala ve Yapıştır
Bir Kitaptaki Sayfaları Başka Kitaba Taşıma
Tek Hücreyi Kes Kopyala ve Yapıştır
Makro Çalışırken İmlecin Hareket Etmemesini Sağlama
Roma Rakamlarını Normal Sayılara Dönüştürme
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
Çoklu Bulma ve Karşısındaki Değeri Listeleme
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Formu Kapatma Makro Kodu
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Belirli Bir Metne Sahip Hücreleri Vurgulama
Aralıklı Olarak Satır Silme
Dizileri İç İçe Döngüye Eklemek
Seri Numaralarını Ekleme
Sayıları Rastgele Karıştırmak
Hücre Aralığını Görüntüye Dönüştürme
Excel Makroları ile Form Çağırma
A1 Referans Stilini Etkinleştirme
Excel Açılırken Otomatik İşlem Yaptırma
Excel Makroları ile İşlemci Bilgilerini Bulma
Sütunu Kes Kopyala ve Yapıştır
Pivot Tablo Alt Toplamlarını Gizleme
UserForm Kapatma Kodu
Çalışma Sayfalarını Tek Adımda Korumasını Kaldırma
Çalışma Kitabını Kapatırken Otomatik Kaydetme
Sütun Genişliğini Ayarla
Excel Makro Modulü Silme Kodu
Kopyala ve Özel Yapıştır
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Klavyeyi kullanarak hızlı bir şekilde tablolarınıza satır eklemek için, satır eklemek istediğiniz hücreye gelip sırayla Alt, E ve S tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.

Birden fazla satır eklemek isterseniz, aralıksız olarak seçim için Shit, aralıklı olarak seçin için Ctrl tuşları ile, aralara ekleme yapılacak satırları seçtikten sonra yine, sırayla Alt, E ve S tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.

Benzer şekillerde sütun eklemek için sırayla Alt, E ve T tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.

Bu kısayollar Türkçe Excel kullanıcıları için geçerlidir.
Yükleniyor...