2. Satırdaki Bilgileri Silmek

2. Satırdaki Bilgileri Silmek isimli kodu kullanarak, Excel Sayfası üzerindeki 2. satırın bilgilerinin silinmesini sağlayabilirsiniz.

XD Destek İste
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Row = 2 Then
    Application.OnKey "{Del}", ""
Else
    Application.OnKey "{Del}"
End If
End Sub

Gerekli Adımlar

Kodu çalıştırmanız için aşağıdaki adımları yerine getirmeniz gerekir.

  1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
  2. Project - VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
  3. Araç çubuklarından Insert -> Module yazısına tıklayın.
  4. Solunda klasör simgesi olan Modules yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
  5. Alt kısma eklenecek gelecek olan Module(1) yazısına çift tıklayın.
  6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Bu kodu kullanmak istediğiniz Excel sayfasının Visual Basic kod kısmına yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Etiketler

50 Farklı Hazır Makro (VBA) Kodu
Satırları Otomatik Sığdır
Tüm Çalışma Kitaplarını Aynı Anda Kapatma
Son Satır Numarasını Bulma
Her Kapatma İşleminde Otomatik Olarak Kaydetme
Hedef Aramayı Kullanma
Sayıları Yeni Bir Sayıyla Çarpma
Kes Kopyala ve Başka Çalışma Kitabına Yapıştır
Sütunlardaki Farkı Renklendirme
Kullanıcı Adınızı Bulma
Hücrenin Rengini Değiştirme
Excel Tam Ekran Yapma
ListBbox ve ComboBox Satır Kaydırma
Metin Sarmayı Kaldırma
Hücre Aralığını Kes Kopyala ve Yapıştır
Txt Dosyası Oluşturma
Excel Dosya Silme İşlemi Makrosu
Seçimdeki Alternatif Satırları Vurgulama
Gizli Sayfaların Bulunması ve Gösterilmesi
Sayıyı Çift ya da Çiftin Katı Yapma
Belirli Metni Vurgulama
Otomatik Sıra Numarası Ekleme
Excel Satır Silme Kodu
Makro ile Git Penceresini Açma
Negatif Sayıları Poztif Sayıya Çevirme
Grafik Türünü Değiştirme
Belirli Kriterlere Sahip Satırları Silme
Metnin İçinden TC Kimlik Numarasını Ayırma
Birleştirilmiş Hücrelerin Başlangıç Bitiş Sütununu Belirleme
Bir Çalışma Kitabında Kaç Sayfa Var
Formül Bulunan Hücreleri Koruma ve Kilitleme
56 Koşula Kadar Biçimlendirme Yapma
Hesap Makinesini Açma
Açılışta İstediğiniz Sayfanın Aktif Edilmesi
Excel Makro ile Hücreye Veri Yazma
Bağlantılı Resim Ekleme
Transparan UserForm Oluşturmak
Makro ile Boş Satırları Silme
X Sayı Atlayarak Satır Gizleme
Metinden Konuşma Oluşturma
Sayılara Yeni Bir Sayı Ekleme
Çalışma Sayfaları için Yakınlaştırma Yüzdesini Ayarlama
Makrolar ile Eliptik Form Oluşturma
Tüm Boş Çalışma Sayfalarını Silme
Hücredeki Değere Göre Yeni Sayfa Ekleme
Excel Hücrelerini Çözme
R1C1 Referans Stilini Etkinleştirme
Derece Simgesi Ekleme
Açık Olan Tüm Excel Sayfalarını Kayıt Ederek Kapatma
TextBox Nesnesinde Kuruş Göstermek
Açılışta UserForm Nesnesinin Otomatik Gösterilmesi
Üstteki alanda, Google Reklamları yerine sizin reklamınızın yayınlanmasını ister misiniz?
Reklam vermek istiyorum

Daha önce yorum yapılmamış!

Negatif sayıları yalnızca bir kez pozittif sayıya dönüştürmeniz gerekiyorsa, Excel'in Özel Yapıştır özelliğini kullanabilirsiniz. Adımları:
  1. Boş bir hücreye -1 yazın ve panoya kopyalayın. (kısayolu Ctrl + C)
  2. Pozitif sayıya dönüştürmek istediğiniz negatif sayıların olduğu aralığı seçin.
  3. Sağ tıklayıp, Özel Yapıştır -> Değerleri -> Çarp
Bu işlem neticesinde negatif sayıların pozitif olduğunu göreceksiniz.

Özel Yapıştır Değerleri Çarp
Yükleniyor...